V skladu z novimi raziskavami na tem področju so učne težave (težave pri branju, pisanju, računanju) in motnje govora (disleksija itd.) v porastu.

Težave z motoričnimi veščinami, fizični razvoj, (ukrivljenost hrbtenice, ravna stopala), ki se pojavljajo v drugem in tretjem razredu (ali prej) se zgodijo zaradi pomanjkanja določenih dejavnosti v zgodnjem otroštvu.

Te dejavnosti so običajno preproste igre, ki so v tem času »izginile«  –  kot so skoki, vrtenje, igre s frnikolami, skrivanje ipd.

Predšolsko obdobje je pomembno za razvoj otroka, saj se po raziskavah nevrofiziologije prav v tem obdobju najbolj intenzivno tvorijo povezave med aktivnimi nevroni in oblikujejo mreže povezav v možganih.

Spodbujanje motoričnih dejavnosti bo otroku pomagalo uresničiti njegov biološki potencial.

V predšolskem obdobju je za otrokov celovit razvoj pomembno, da v vsakodnevno življenje vnesemo elemente, ki stimulirajo njegov miselni razvoj, spodbujajo hitrost mišljenja in sklepanja – seveda ob ljubečih starših ter predanih vzgojiteljih in učiteljih.

Kako se je začelo?

Na začetku ustvarjanja je dr. Rajović svoje prve vaje skozi igro in pogovor izvajal z najmlajšim sinom Danilom od njegovega tretjega leta naprej. Rezultati so presegli vsa njegova pričakovanja.

Zakaj starostno obdobje do sedmega oz. osmega leta?

V predšolskem obdobju sta hitrost tvorjenja povezav in število ustvajenih povezav med nevroni neprimerno večja kot po sedmem letu starosti. V možganih se med nevroni odvija boj za prevlado, ustvarjajo se nove povezave med aktivnimi nevroni in novimi nevronskimi potmi. Razvijajo se pomembni centri in oblikuje se pomembna mreža novih povezav.

Neaktivni nevroni odmirajo in neaktivne poti postopoma ugasnejo. Od stimulacije nevronov v zgodnjem otroštvu je odvisno, ali bo otrok kasneje uresničil svoje biološke potenciale ali ne.

Kakšna je vloga staršev in vzgojiteljev?

Mnogi starši ne vedo, da z dopuščanjem nekaterih dejavnosti onemogočajo pravilen razvoj otroka. Čezmerno gledanje televizije, igranje video igric, pomanjkanje grafomotoričnih dejavnosti ter telesna neaktivnost poškodujejo in zmanjšajo razvoj otrokovih bioloških potencialov.

Otroci zelo zgodaj pokažejo sposobnost prepoznavanja abstraktnih simbolov, česar pa večina staršev ne vzpodbuja in ne razvija.

Otrok začne med drugim in tretjim letom starosti prepoznavati različne simbole (pogosto so to znamke avtomobilov ali blagovne znamke znanih izdelkov za otroke).

Otrok zna hitro prepoznavati na desetine različnih simbolov oziroma se samostojno nauči večine črk še pred dopolnjenim petim letom starosti, s čimer jasno sporoča, da je pripravljen na začetek sestavljenih oblik učenja.

Ravno s pomočjo takih simbolov ga lahko uvedemo v svet abstraktnih klasifikacij in asociacij, kar je odlična osnova za kasnejše razmišljanje in učenje.

Ne zadovoljimo se samo s prepoznavanjem simbolov abstraktnih pojmov in z otrokom vadimo, dokler ne začne obiskovati šole.

Pomembno je, da v predšolskem obdobju v vsakodnevno delo vnesemo elemente, ki dokazano stimulirano miselni razvoj otrok, pa tudi specifične vaje, ki razvijajo koordinacijo gibov in motoriko ter tako preprečujejo motnje koncentracije in pozornosti.