Učenje ANGLEŠČINE - MAVRIČNA ANGLEŠČINA

Jezik je najstarejši in najpopolnejši mehanizem vsakega naroda. Njegova naravna logika je jasna in preprosta.
“MAVRIČNA BLIŽNJICA” poenostavlja temeljno znanje angleščine z iskanjem njegovih starih, preprostih zakonitosti. Ob učenju tujega jezika se moramo predvsem zavedati, da izhajamo vedno iz svojega domačega jezika. Kot mali geniji smo se naučili materinega jezika v treh letih brez težav.
Ob učenju tujega jezika se ne obremenjujmo z mislijo na napake. Napake so sestavni del učenja.
Do besednega zaklada ni težko priti ob misli, da za vsakdanji pogovor ne potrebujemo več kot 2000 – 3000 besed. vse drugo je nadgradnja temeljnega znanja. Če vsak dan ob branju, poslušanju, govorjenju dodamo 10 – 15 novih angleških besed v svoj osebni slovar, nam po nekaj mesecih ne bo težko “to speak English”.
Pri tem ne pozabimo na osnovno načelo:
učimo se z očmi,
usti,
ušesi,
rokami in
glavo.
Vse kar si želimo zapomniti – si zapišimo!

PREDNOSTI IN NOVOSTI METODE “ANGLEŠČINA PO MAVRIČNI BLIŽNJICI”

Metoda pouka in zbirka gradiv ANGLEŠČINA PO MAVRIČNI BLIŽNJICI je neke vrste alternativa šolski klasiki, ki poučuje tuj jezik od lekcije do lekcije, od lažjega k težjemu. “MAVRIČNA BLIŽNJICA” ne sledi tej postopnosti, ampak zajema slovnično znanje celovito, pregledno in poenostavljeno. Omejuje se na najbolj bistvena slovnična dejstva in jih prikazuje grafično na miselnih vzorcih, ki odkrivajo preprostost in naravno logiko, na kateri je grajen jezikovni mehanizem.
“MAVRIČNA BLIŽNJICA” je prva na slovenskih tleh zrasla metoda in zbrika gradiv za pospešeno učenje angleščine. Izhaja iz osnov slovenskega jezika. Poenostavlja, skrajšuje, urejuje, dopolnjuje in dograjuje pot do temeljnega znanja angleškega jezika. Gradiva zbirke niso učbeniki, ampak obšolsko gradivo, ki naj spremlja pouk ankgleščine ob kateremkoli učbeniku.
Novosti, ki jih “MAVRIČNA BLIŽNJICA” prinaša v anglistiki so naslednje:
– na sedmih barvah predstavlja sedem osnovnih delov jezika (samostalnik, pridevnik, zaimek, števnik. predlog, prislov, glagol)
– bistvena slovnična dejstva prikazuje “narisana” v elementarnem razporedu: desna – leva
– sistem glagolskih časov poenostavlja v trojicah: pretekli – sedanji – prihodnji in pri tem uporablja imena časov kot “formule”, iz katerih razberemo obliko in vsebino posameznega časa
– pogojne stavke (Conditional sentences), sosledico časov (Sequence of Tenses) in odvisni govor (Reported speech) prikazuje na treh krogih, ki dokazujejo, da vse tri slovnične oblike povezuje eno samo, preprosto in logično “pravilo igre”.

Prikaz vseh 7 rezultatov