Ntc sistem učenja

NTC sistem učenja

Sodelovanje med dr. Rankom Rajovićem in Pino toys je pripeljalo do ustvarjanja novih igrač, ki se uporabljajo v eni od faz NTC sistema učenja in pomagajo pri boljšem napredovanju v programa.

Igrače so ilustrirane s simboli abstraktnih pojmov (zastave), ki so najboljši način, da se otroke preko igre popelje v to, da se naučijo misliti in razvijati miselne procese.

Cilj razvoja NTC programa je izboljšanje intelektualnih sposobnosti in funkcionalnega znanja otrok.

 

NTC program

Primarni namen programa NTC je praktično izvajanje novih odkritij s področja izobraževalne nevroznanosti v učilnicah in vsakdanjem življenju.

Igranje, kot otroška notranja motivacija, predstavlja ključni dejavnik izvajanja programa NTC.  Za program so značilne tri faze izvajanja:

Sestavni del prve faze so evolucijske skladne dejavnosti, vključno s finimi motoričnimi sposobnostmi, dinamiko oči, rotacijo, ravnovesjem in gibanjem.

V drugi fazi programa NTC je značilna abstraktna klasifikacija, abstraktna povezava. V tej fazi se začnejo uporabljati NTC igrače.

Cilj tretje faze je razvoj raznolikega razmišljanja ter funkcionalnega znanja.

Te tri faze obsegajo senzorno-motorni in kognitivni razvoj otroka.

Program NTC trenutno poteka v 15 evropskih državah, v 7 pa jih je  akreditiralo tud Ministrstvo za šolstvo. V Evropi je bilo opravljenih več projektov (IPA CBC, ERASUMS PLUS, UNICEF) (Hrvaška. Črna gora, Slovenija, Slovaška, Avstrija in Anglija).

 

Kaj je NTC sistem učenja in kaj zagotavlja njegov uspeh?

V skladu z novimi raziskavami na tem področju so učne težave (težave pri branju, pisanju, računanju) motnje govora (disleksija itd.) v porastu.

Težave z motoričnimi veščinami, fizični razvoj, (ukrivljenost hrbtenice, ravna stopala), ki se pojavljajo v drugem in tretjem razred u (ali prej) se zgodijo zaradi pomanjkanja določenih dejavnosti v zgodnjem otroštvu.

Te dejavnosti so običajno preproste igre, ki so v tem času »izginile«  –  kot so skoki, vrtenje, igre s frnikolami, skrivanje ipd.

Spodbujajo:

 • Nastanek sinaps (povezave med živčnimi celicami)
 • Koordinacijo mišic
 • Koordinacijo celega telesa in inteligence

Živimo v času, ko so otroci večinoma statični, veliko čas presedijo pred tv zasloni, kar  jim ne koristi pri njihovem razvoju.

Kako pripraviti otroke za življenje in jutrišnje izzive?

Kako jih naučiti koristnih stvari in jim pomagati doseči poln biološki potencial? Kako uskladiti otrokove potrebe po gibanju s skušnjavo spoznavanja novih tehnologij, ki ga lahko dobesedno poškodujejo?

 

Da bi to storili, moramo uskladiti dnevne dejavnosti z učenjem na podlagi igranja, učenjem s pomočjo novih tehnologij in preprosto otroško igro. Tisto, ki je bila še pred 10 – 20 leti čisto običajna: tek, skakanje, preskakovanje, plazenje, plezanje…

Pokončna hoja je temeljna značilnost človeka, ki je oblikovala našo evolucijo, zlasti naše možgane, organ, ki je odgovoren za preživetje.

Vsi deli možganov so usklajeni, povezani in medsebojno usklajeno delujejo. Če otrok preživi preveč časa sede ali leže, lahko potencialne kognitivne okvare sledijo kasneje v življenju.

Sistem NTC UČENJA

Program NTC UČENJA je nastal kot rezultat dela strokovnjakov iz področja:

 • pedagogike
 • medicine
 • psihologije
 • specialne pedagogike

z namenom izboljšanja intelektualnih sposobnosti in fukcionalnega znanja otrok.

Strokovnjake je zbral dr. Ranko Rajović, sodelavec Unicefa za izobraževanje in dolgoletni član svetovnega združenja Mense za nadarjene otroke.

Celoten NTC program je sestavljen iz več faz in vključuje enostavne mentalne in telesne vaje, ki vplivajo na razvoj biološkega potenciala otrok.

 

V okviru druge faze programa se uporabljajo posebne igrače s simboli abstraktnih pojmov, kot so:

 • Človek ne jezi se
 • Igra Spomin
 • Sestavljanke (puzzle)

Igrače uporabljamo za več namenov:

 • kot didaktične igrače vplivajo na razvoj fine motorike in koordinacije gibanja
 • pri delu NTC olajšajo spremljanje programa (otrok se skozi igro nauči veliko novih simbolov, ki mu omogočajo lažji prehod in napredovanje na višji nivo).

CILJ NTC programa je pravilna stimulacija otrok v obdobju, ko se intenzivno oblikuje razmišljanje, zaključevanje in povezovanje ter razvoj fukcionalnega znanja, tako da se z zabavnimi vajami in igrami vzpodbuja otrokovo radovednost.

KAJ JE FUNKCIONALNO ZNANJE IN ZAKAJ JE POMEMBNO?

Za razliko od klasičnega pridobivanja znanja, ki je zasnovano na ponavljanju dejstev (učenju na pamet), je fukcionalno znanje (uporabno)  sposobnost uporabljanja predhodno pridobljenega znanja za reševanje problemov.

Razvoj funkcionalenga razmišljanja v zgodnji fazi življenja je odlična osnova za kasnejše dobro razmišljanje in učenje, s pomočjo katerega se doseže razvoj večjega števila povezav v možganih, kar omogoča visok nivo intelektualnih sposobnosti.

Najnovejše raziskave so pokazale, da lahko logično razmišljanje in hitro reševanje problemov z vajami izboljšamo in s tem ustvarimo določeno “stanje forme” možganov.

ZAKAJ SE UPORABLJAJO SIMBOLI ABSTRAKTNIH POJMOV?

 

Najboljši način, da otroke uvedemo v bolj zaplete miselne procese ,ki delujejo stimulativno na razvoj njihovih skupnih sposobnosti je, da se skozi igro učijo spoznavati različne abstraktne simbole.

Naučeni simboli (znamke avtomobilov, zastave, logotipi različnih podjetij, znaki športnih klubov…) so izjemno sredstvo za začetni razvoj funkcionanega znanja.

Otroci, ki so se naučili podob zastav jih precej lahko prepoznavajo. Da bi dosegli prehod otroka na višji nivo, torej da bi predhodno pridobljeno znanje izkoristil za reševanje neke naloge, mora otrok brez možnosti, da bi gledal zastavo odgovoriti na nekatera vprašanja:

 • na kateri zastavi je krog
 • na kateri zastavi so zvezde
 • na kateri zastavi so ptice ipd.

ALI TAKŠNO UČENJE OTROKE OBREMENJUJE?

Vsak otrok, ki se je naučil materinega jezika do tretjega leta starosti obvlada enega najtežjih mentalnih izzivov. Zato ima kapaciteto in sposobnost, da napreduje in razvija svoje specifične talente.

Otroci zelo zgodaj (pred tremi leti) začnejo spoznavati simbole abstraktnih pojmov. Večina staršev je ponosna, ki njihov otrok prepozna znamko avtomobila na cesti, logotip kakšnega podjetja, kakšno novo zastavo.

Otrok je motiviran, da to počne, vendar lahko zelo hitro izgubi zanimanje, če ni stimuliran na pravi način.

NTC igračke so zasnovane tako, da se otrok brez obremenitve nauči velikega števila simbolov (zastav). Nato z napredovanjem in prepoznavanjem karikatur, ki simbolizirajo države, razvija asociativno razmišljanje, kasneje na višjem nivoju pa preide v svet miselnih klasifikacij, seriacij in asociacij – kar je enkratna osnova za kasnejše dobro razmišljanje in učenje.

UPORABA PROGRAMA NTC OMOGOČA:

 • dvig nivoja intelektualnih sposobnosti otrok
 • preprečevanje motenj koncentracije in pozornosti do katerih lahko pride v šolskem obdobju (disleksija)
 • razvijanje koordinacije gibanja in motorike
 • razvoj hitrega mišljenja in zaključevanja (funkcionalno razmišljanje)
 • povečanje nevronskih vezi, ki ob specifičnih vajah povečujejo kapaciteto možganov za obdelovanje informacij
 • vsi otroci imajo korist od programa, zelo koristen pa je za odkrivanje nadarjenih otrok.