Seminar za vzgojitelje v vrtcih, učitelje v osnovnih in srednjih šolah ter turistične delavce – SLOVENSKA LJUDSKA DEDIŠČINA

Osem urni seminar za vzgojitelje v vrtcih, za učitelje učencev osnovnih in srednjih šol ter turistične delavce.

SLOVENSKA LJUDSKA DEDIŠČINA  – OBOGATITEV  POUKA V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

Predavateljica: prof. Dušica Kunaver

Ljudske pripovedi, šege, pesmi in pregovori naj bi bile dopolitev in obogatitev šolskih učnih načrtov pri vseh  šolskih predmetih.  Učitelj bo naredil svoj predmet  privlačnejši  in zanimivejši, če bo učencem  povedal,  kako so na primer vile napolnile Blejsko jezero,  kako je Zlatorog razril naše gore in jim  povedal tudi, kako so nekdaj v naših vaseh fantje vasovali, kresovali,  koledovali …

Pri vsakem, prav pri vsakem predmetu učitelj lahko vključi vsebine naše ljudske dediščine. Prihodnost našega gospodarstva  je v veliki meri  v  turizmu pa tudi v kulturnem marketigu, ki lahko požlahtni  vse veje gospodarstva. Tudi vsa industrija ima svoje začetke v ljudskem znanju. Šola ima  ob tej usmeritvi mladine nadvse pomembno vlogo.

Na seminarju  bomo naredili kratek pregled čez najpomembnejše bisere slovenske ljudske dediščine.

Cilj seminarja je predvsem  posredovanje predlogov, kako naj bi učitelji pri vseh predmetih na  privlačen način  ozaveščali mladino, da je dediščina preteklosti dota prihodnosti,  ob kateri lahko ustvarjamo nova, zanimiva delovna mesta. Naš narod hrani neizmerno bogastvo ljudskih vrednot.

Program seminarja:

 1)    Slovenske enkratnosti svetovnega pomena

najstarejše glasbilo na svetu  – 60.000 let stara  piščal

–  najstarejše vozilo nasvetu – 5.000 let staro kolo z osjo 

– prestolnica naše države – nekdanja Emona – prazgodovinsko križišče  evropskih magistral  (jantarska pot s severa in vodna pot  s Črnega morja)

– kozolec – v svetovnem vrhu  ljudskega stavbarstva

– panjske končnice – v svetovnem vrhu ljudskega slikarstva

 2) Kratek oris slovenskih  šeg

  • šege od januarja do decembra
  • življenjske šege od zibelke do groba

  • najpomembnejši elementi ljudskih šeg (voda, kruh, les, kamen, rastline)

3) Ljudska pripoved kot ljudska kronika

– bajna bitja  so oblikovala našo bajno lepo deželo (velikani, zmaji, vile …)

– v ljudski spomin zapisana zgodovinska dogajanja na naših tleh (o graščakih, o Turkih, o ljudskih junakih …)

– resnica v ljudski pripovedi

4) Ljudska pesem spremljevalka življenja v naši deželi

Ljudska pesem v raznoliki skladnosti med  pokrajino, pesmijo, nošo, domačijo (poskočna Gorenjska,  ravninska Štajerska, gričevnata Dolenjska,  valovita Bela krajina …)

Prepevanje ljudskih pesmi ob pesmarici KAJ MI POJE PTIČICA (ilustrirana  pesmarica z notami in razlagami posameznih pesmi)

5) Obogatitev vseh šolskih predmetov  z ljudsko dediščino v osnovnih in srednjih šolah.  Predlogi vsebin po posameznih predmetih in predlogi naslovov raziskovalnih nalog za učence in dijake. 

Snov za seminar predavateljica črpa iz približno stotih knjig, ki jih je sama ali s soavtorji  doslej napisala o slovenskem ljudskem izročilu, ki ga raziskuje že več kot 40 let..

Vsak udeleženec seminarja prejme Darilo:

Priročnik SLOVENSKA LJUDSKA DEDIŠČINA.

Za vse informacije glede seminarjev – datumi, lokacije, cene… smo na voljo na

info@pomagajmi.si