Naše delo

Naše delo usmerjamo v iskanje didaktičnih pripomočkov in igrač, ki pospešujejo otrokove mentalne potenciale. “Naučite otroka misliti”  in “Pomagaj mi, da naredim sam” sta  slogana dveh svetovno priznanih strokovnjakov – dr. Ranka Rajovića in Marie Montessori. Prav tako s pomočjo različnih strokovnjakov razvijamo metode za razvoj miselnih procesov pri otrocih.

Skrbno izbiramo podjetja, ki izpolnjujejo visoke standarde kakovosti in stremijo k pristopom pridobivanja znanja z igro. Pomembno vlogo pri izbiri imajo podjetja, ki uporabljajo zdravju prijazne materiale in, ki pospešujejo otrokove fizične in mentalne sposobnosti.

Pomembno je, da starši in vzgojitelji vsakodnevno skrbijo, da se bo otrok razvijal v okolju, ki mu omogoča razvoj mentalnih in telesnih potencialov.

  • razvoj njegovih mentalnih in telesnih potencialov.

Z uporabo naših izdelkov se pri otroku razvijajo:

– motorične sposobnosti  (ročne spretnosti, koordinacija, hitro reagiranje),
– čutila (vonj, tip, sluh),

– govor,
– miselne sposobnosti (reševanje problemov, urjenje spomina, posploševanje),
– domišljija (izmišljanje, nove igre),
– ustvarjalnost, pridobivanje izkušenj,

–  socializacija.