Montessori pedagogika in njeni cilji

Montessori pedagogika postaja tudi v Sloveniji vedno bolj razširjena. V Slovenijo je prišla dokaj pozno in kljub temu, da je v vrtcih prisotna že več kot deset let, ostaja širši množici neznanka. Nastala je z opazovanjem otrok.

Postala je  del tudi našega delovanja. V čem vidimo njene prednosti?

Drugačen pogled na otroka je ena izmed osnovnih razlik, ki pedagogiko Montessori ločuje od tradicionalne vzgoje otrok. Za to je potrebna vnaprejšnja in natančna priprava pedagoga.

Montessori pedagog

Prvi korak, ki ga mora narediti pedagog je priprava samega sebe. Nato mora verjeti v otrokov napredek.
Vseskozi “išče otroka, ki ga še ni”.
Montessori pedagog mora biti sposoben otroke navdušiti:

 • s primerno urejenim okoljem,
 •  s svojo živahnostjo in urejenostjo,
 • s prijaznim odnosom.
  Za otroka mora biti zanimiv in prijeten, njegov glas nežen, njegovi gibi mehki in mirni.

Okolje 

Okolje spreminja otroka, pomaga mu, da začne samostojno oblikovati svoj duševni svet, da razvija koncentracijo, medtem ko opravlja delo po svoji izbiri. Vsa oprema je prilagojena otrokom, tako da jim je na dosegu roke.

Montessori materiali

Otroku dajejo osnovo za red, preko njega otroci spoznavajo odnose in zakone, ki vladajo življenju. Vsi materiali so narejeni iz naravnih materialov in z določenim namenom. Prav tako so narejeni tako, da jih lahko uporabljajo vsi otroci, ampak na različne načine.

Montessori materiali se delijo na pet področij:

 1. Material za praktično življenje, ki mora biti prilagojen velikosti otroka. Vaje so razdeljene na tri področja:
 • skrb za samega sebe (oblačenje, umivanje, hranjenje…),
 • skrb za okolico (pranje perila, delo na vrtu, pranje posode…),
 • vaje povezane z življenjem v skupnosti.

Otroci se naučijo ustvarjalnosti, koncentracije, koordinacije in samostojnosti.

2. Material za občutek . Z njim otrok spoznava barvo, obliko, velikost, težo in površino.

3. Material za matematiko. Otroci so  preko praktičnih vaj za življenje že pripravljeni za delo z materialom za matematiko. Zelo znan material so zlate perlice, s katerimi se otrok uči spoznavati desetiški sistem.

4. Material za jezik je usklajen z materialom za občutek. Najbolj so znane črke iz hrapavega in grobega papirja, ki so  nalepljene na lesene ploščice.

5. Material za prostorsko vzgojo, z njim naj bi otrok vzpostavil stik s svetom. Uči se geologije, zemljepisa, biologije, kemije, fizike…

Poleg petih osnovnih področij je Maria Montessori razvila tudi vaje za ravnotežje.

Prav tako so pomembne vaje za gibanje. Razum se razvija preko gibanja, saj sta inteligenca in gibanje močno povezana.

NAJPOMEMBNEJŠI CILJI MONTESSORI PEDAGOGA:

 • prebujati otrokovo domišljijo in njegovega duha,
 • opogumljati hrepenenje po samostojnosti in čut za samospoštovanje,
 • pomagati otrokom razvijati samodisciplino, vljudnost in prijaznost,
 • pomagati otrokom, da se naučijo samostojnega raziskovanja, opazovanja, spraševanja.

CILJI MONTESSORI PEDAGOGIKE:

 • Spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja.
 • Spodbujanje samostojnosti, samodiscipline in samospoznanja.
 • Spodbujanje veselja do učenja in lastnega raziskovanja.
 • Usvojitev novega znanja in pridobivanje novih spretnosti.
 • Vzgoja in mir.

MARIJA  MONTESSORI

ŠOLA MARIJE MONTESSORI

Maria Montessori je svoje življenje posvetila pedagoški in kulturni prenovi šole.

Prepričana je bila, da lahko ljudje z vzgojo izboljšajo:

 • kakovost življenja,
 • medsebojne odnose,
 • oblike sodelovanja med narodi.

V  prvi polovici prejšnjega  stoletja je reformirala vzgojo v kompleksno in sistematično.

V tem času je namreč svet pretresal uničujoči nacionalizem, zato si je prizadevala za mirno prihodnost in pri vzgoji iskala odgovore na zahteve otrok in nove generacije, ki bo gradila prihodnost človeštva.

Menila je, da se otrok ne uči, ampak gradi svoje znanje in osebnost s pomočjo izkušenj, v odnosu s prostorom, stvarmi in z drugimi ljudmi.

Govori o »srkajočem razumu, ki je operativen in ustvarjalen« , ima sposobnost predelovanja podatkov iz realnosti in ustvarja originalen pogled na svet.

Osnovno vodilo njene šole je » Pomagaj mi, da naredim sam.«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja