Izdelki, ki niso nujno igrače v klasični obliki, ampak dopolnjujejo otrokov čas tudi z izobraževalnimi značilnosti. Otrok z njimi uri ročne spretnosti – fino motoriko, spoznava različne barve, oblike (like), pridobiva senzorična znanja, čustveno inteligenco…