Otrok in težave s sluhom

A si vedel, da  pri nas vsako leto ugotovijo težave s sluhom pri 400 do 500 otrocih❓

Zelo pomembno je, da težave s sluhom čim prej odkrijejo, da bi hitro primerno ukrepali, zdravili in omilili posledice ter predpisali ustrezno zdravljenje in terapijo.
Že v porodnišnici dva ali tri dni po rojstvu preverijo sluh in približno pri enem od 1000 novorojenčkov so potrebne nadaljnje preiskave. A največ okvar se izkaže pozneje in sluh se z leti slabša.
“Presejalni test sluha v porodnišnici pove, da ‘en del notranjega ušesa’ dobro deluje. Nič pa nam ne pove, ali ima otrok res slušno zaznavo, torej ali res sliši” razložila vodja Avdiološkega centra in otokirurške dejavnosti na Kliniki za ORL in CFK v UKC Ljubljana, specialistka otorinolaringologinja, izr. prof. dr. Saba Battelino, dr. med.
Kako vse se v razvoju kaže, da otrok ne sliši ali da slabše sliši?

Slabši sluh lahko v mlajši letih zaznamo tudi starši in vzgojitelji, ki moramo biti pozorni na otrokove odzive na zvok in predvsem na govorni razvoj, pri katerih mora biti napredek viden skoraj vsak teden. In včasih tudi sprememba v vedenju otroka pove, da se mu je morda poslabšal sluh. “

Priden otrok, ki lepo sledi vodenim aktivnostim, postane odklonilen, nestrpen, nemiren … Išče pozornost na neprimerne načine,” je opozorila dr. Saba Battelino.
“Otrok se ne odziva na zvok in glasove ter daje vtis, kot da je ‘v svojem svetu’. Pogosto je nemiren, išče pozornost. Čeprav se oglaša z bebljanjem in z glasovi, se okoli 11 meseca otrokove starosti začne kazati upočasnjen ali zaustavljen govorni razvoj,” je opisala.

“Govor se počasi razvija, otrok včasih govori nerazumljivo ali sploh ne spregovori, v družini imajo tudi praviloma razvito naravno kretanje. Zato nekje do 10., 12. meseca brez strokovne pomoči težko opazimo slab sluh ali celo gluhoto, kar so potrdile tuje raziskave, pa tudi naša lastna opažanja in sledenje rezultatom testiranja sluha glede na navedbe staršev,” je dodala.
Po njenih izkušnjah je staršem naravno dano, da razumejo in da se s svojim otrokom zadovoljivo sporazumevajo z mimiko in z naravnimi kretnjami nekje do osmega, devetega meseca njegove starosti.

Po besedah direktorja Centra za sluh in govor Maribor Sama Rumeža se težave s sluhom pri otroku lahko odražajo na več področjih in v različni intenziteti.
“Lahko zaostaja v razvoju govora, zamenjuje podobne besede, predvsem v hrupnem okolju težje zbrano posluša, v skupini otrok se težje orientira, težje sledi dejavnostim in pouku,” je naštel.
‼️Težave s sluhom torej pogosto vplivajo na slabše razumevanje v šoli, posledično na branje in pisanje ter tudi na razumevanje prebranega.‼️

Lahko se pojavijo:
✅ motorični nemir,
✅ slabša pozornost,
✅ nekomunikativnost,
✅ nezaupanje v lastne sposobnosti,
✅ podaljšano procesiranje slišanega,
✅ težave s koncentracijo.

“Vse se odraža na čustvenem razvoju otroka, ki se zaradi težav v komunikaciji pogosto zapre vase.
Sluh ima torej tudi pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove osebnosti in pri njegovem socialnem razvoju,” je opozoril.

(Povzeto po Bibaleze)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja